Beheer van gebouwen

Beheer van gebouwen administratief, financieel & technisch.

Wij nemen het administratief, financieel en technisch beheer van de residentie waar. Dit doen we conform de vernieuwde wet op de mede-eigendom en de syndicus die op 1 januari 2019 in werking is getreden.

We beschikken over de noodzakelijke verzekeringen: borgstelling en BA beroepsaansprakelijkheid. Recent hebben we een groepspolis voor de brandverzekering ontwikkeld met uitgebreide waarborgen aan een scherpe prijs.

Mede-eigenaars kunnen alle informatie over de mede-eigendom online opvragen. Zo heeft u als mede-eigenaar toegang tot onder andere facturen, verslagen, afrekeningen, basisakte, contracten en verzekeringspolissen.

Algemene Vergaderingen worden nauwkeurig voorbereid, stemresultaten worden elektronisch verwerkt en beslissingen worden snel en correct uitgevoerd.

Administratief beheer

U kan op ons rekenen voor de volledige administratie van uw gebouw. Dit houdt onder andere in dat we algemene en buitengewone vergaderingen organiseren en de beslissingen hiervan uitvoeren. Wij vertegenwoordigen de gemeenschappelijke delen van de residentie in  zijn  totaliteit o.a. in contracten , voorvallen, tijdelijke opdrachten ,enz. met verzekeringen, schoonmaak, personeel, energiemaatschappijen en dergelijke.

Als bijkomende ondersteuning van onze administratie beschikken wij over een softwareprogramma dat alle voorvallen nauwkeurig bijhoudt. Zo kan er op ieder ogenblik nagekeken worden welk voorval zich voordeed en wie er bij betrokken is. Via ons sleutelbeheersysteem zijn de toevertrouwde sleutels beschermd tegen misbruik en kan er op elk ogenblik nagegaan worden wie welke sleutel heeft.

Financieel beheer

Voor de boekhouding wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerde software die toelaat overzichtelijke jaarlijkse afrekeningen te maken. Alle verrichtingen zijn gemakkelijk te controleren door de mede-eigenaars die het recht hebben deze te allen tijde in te kijken.

De btw op facturen wordt uitgesplitst waardoor btw-plichtige mede-eigenaars de btw kunnen recupereren volgens hun aandeel in de gemeenschappelijke kosten.

Technisch beheer

Als syndicus staan we ook in voor het behoud van uw gebouw, het opvolgen van de uitvoering van de werken en de werking van technische installaties (onderhoudscontracten, aannemingen, controleorganismen,…). Regelmatig worden plaatsbezoeken uitgevoerd in de gebouwen.

Na jarenlange ervaring heeft Alain Labyt heel wat technische kennis opgebouwd. Achter de schermen helpt Hubert Labyt als architect bij complexe bouwkundige problemen zodat deze snel opgelost kunnen worden.